VietNam Vietnam (VI)

FAQ

Trong quá trình bảo dưỡng và đánh bóng lại, phần được gia công sẽ bị xuống màu khác với tổng thể?

Trong quá trình sử dụng, màu của vật liệu có thể thay đổi một phần so với ban đầu. Quá trình đánh bóng và bảo dưỡng sẽ phục hồi màu của khu vực được bảo dưỡng, những khu vực không được phục hồi và bảo dưỡng có thể sẽ có màu sắc khác biệt so với phần được bảo dưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Contact Me on messenger