VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

BR 92302-01

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Light Commercial - Bright
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Tổng độ dày: 1.6 mm
 Chiều rộng x chiều dài: 2000 mm X 25M, dạng cuộn
 Khối lượng: 2,600 g/㎡