VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Carbon WCS 1103

Tên sản phẩm: Carbon

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 1103

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 1103

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm

Contact Me on messenger