VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Casino Nam Hội An

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
 Khách hàng: BOHO Décor
 Hạng mục thi công:  Pantry, counter, kệ đá toilet
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G110 (Corona)