VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Công ty Ernst & Young Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm:  Tháp Tài chính BITEXCO, Quận 1, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Mặt quầy
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS