VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

CT8L Cosmos

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Royal Collection
 Kích thước: 1,600 x 3,200 mm (5.12 SQM/Slab)
 Độ dày: 20mm