VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Dove Spa

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Hamburg, Đức
 Thiết kế: MAVEKO GmbH
 Gia công: Likoo, Bề mặt Đức - Klopfer, Đức
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)