VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

DU 347-1

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Commercial - Durable
 Lớp bảo vệ: 0.7 mm
 Tổng độ dày: 2.0 mm
 Chiều rộng x chiều dài: 2m X 20m, dạng cuộn
 Khối lượng: 3,050 g/㎡