VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

FL510 Neo Great Salt Lake

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Flora Collection
 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm (4.2 SQM/Slab)
 Độ dày: 20mm