VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Ga tàu Gmund, Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Schwäbisch Gmünd, Germany
 Thiết kế: Kiến trúc sư Preiswerk Marek
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)