VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

GP1012-3

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Loại sàn: Bless
 Tổng độ dày: 0.8
 Cân nặng (g/m²): 520±0.05%
 Chiều rộng (g/m²): 530
 Chiều ngang/chiều dài: 6 cuộn/Thùng