VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Hệ thống âm thanh BURMEISTER

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Gia công: Adolf Kuhlmann GmbH & Co.KG Einrichtungswerkstätten
 Thiết kế: Ca sĩ Raphael, Jim M. Görtz, Jens Burmeister
 Vật liệu: Đá nhân tạo Hi-macs