VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

LIMESTONE ARD 3001-01


 Tổng độ dày: 2.0 mm
 Kích thước: 2,000mm x 20m
 Trọng lượng: 2,980 g/m²