VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Lotte Cinema

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm:  Lotte Mart Bình Dương, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 Hạng mục thi công:  Mặt quầy vé, Mặt bàn soạn, Mặt lavabo
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS