VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

MA103 Olmec

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Civilization Collection
 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm (4.2 SQM/Slab)
 Độ dày: 20mm