VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

MO019 Sahara Beige

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Mono Collection
 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm (4.2 SQM/Slab)
 Độ dày: 20m