VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

MR427 Nero Stardust

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Mirror Collection
 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm (4.2 SQM/Slab)
 Độ dày: 20mm