VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

NC230 Industrial Concrete

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước tiêu chuẩn: 3200 x 1600 mm
 Độ dày: 20mm
 Hoàn thiện bề mặt: Bóng (Polished Finish)
 Dòng sản phẩm: Nuvens Curtas (Vân ngắn)
 
*Lưu ý: Màu sắc sản phẩm thực tế có thể khác so với hình ảnh hiển thị trên thiết bị của bạn. 
Contact Me on messenger