VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Ngân hàng Shinhan

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm:  TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội
 Hạng mục thi công:  Mặt quầy giao dịch, Bàn làm việc
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS