VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Nhà hát Opera Guangzhou

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Thành phố Guangzhou, Quảng Đông, Trung Quốc
 Thiết kế: Kiến trúc sư Zaha Hadid
 Gia công Hi-macs: Gooday International 
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine white)