VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Nhà mẫu Legacy Central - Bình Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:   Vật liệu và thi công phim dán nội thất LG Hausys 
 Địa điểm: Thuận An, Bình Dương
 Hạng mục thi công: Nội thất và khu vực tường
 Mã sản phẩm: Interior Film LG mã EW519, EW548, ES130, ES81, EL177, ES55