VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

DEW 2613 Oak

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: H-180
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước:  180 x 920 mm