VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

PTS6904 Crack Concrete

THÔNG TIN SẢN PHẨM:


PRESTG dán keoPRESTG hèm khóa
 Tổng độ dày: 5.0 mm 4.5 mm/ 6.0 mm (có foam)
 Kích thước:

 228,6 x 1,523 mm

 600 x 600 mm

 180 x 1,220 mm

 150 x 1,220 mm

 310 x 605 mm

 Lớp bảo vệ: 0.55 mm