VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

PTS6918 Bianco

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Tổng độ dày: 5.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.55 mm
 Kích thước:

 228,6 x 1,523 mm

 600 x 600 mm