VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

S 117D-2

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Rigid Core Board Click Type
 Tổng độ dày: 4.5/6.0 mm (với 1.5mm xốp)
 Lớp bảo vệ: 0.55 mm
 Kích thước:

 150 x 1220 mm

 310 x 605 mm

Contact Me on messenger