VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

S 118D-2

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Rigid Core Board Click Tile
 Tổng độ dày: 4.5/6.0 mm ( với 1.5mm xốp)
 Lớp bảo vệ 0.55 mm
 Kích thước:

 150 x 1220 mm

 310 x 605 mm