VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sân bay quốc tế Frankfurt, Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Đức
 Thiết kế: 3deluxe
 Gia công: Georg Ackermann GmbH, Wiesenbronn
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)
Contact Me on messenger