VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Sân bay quốc tế Frankfurt, Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Đức
 Thiết kế: 3deluxe
 Gia công: Georg Ackermann GmbH, Wiesenbronn
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)