VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc 
 Vật liệu: Đá nhân tạo HI-MACS