VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

SMS 2215 Sirius

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Homogeneous Sheet - Space
 Tổng độ dày: 2.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Trọng lượng: 2,900 g/m²
Contact Me on messenger