VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SOC 3217

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Sàn chống tĩnh điện Origin Conductive
 Tổng độ dày: 2.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước:

 2M x 20M