VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thư viện truyền thông Merignac

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Merignac, Pháp
 Thiết kế: Staffan Lauthers
 Gia công: Rosskopf & Partner AG
 Vật liệu: Đá Hi-macs Alpine White
Contact Me on messenger