VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Trung tâm Yoga Mettasense

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Sofia, Bulgaria
 Thiết kế: Fimera Design, Bulgaria
 Gia công: Kohana, Bulgaria
 Vật liệu: Đá Hi-macs Opal