VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

VENUS SMS 2208


 Tổng độ dày: 2.0 mm
 Kích thước: 2,000mm x 20m
 Trọng lượng: 2,900 g/m²