VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOZEN DF18

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 18 x 150 x 2,800 mm
 Công nghệ dập nổi: Vân gỗ gơn sóng
 Màu sắc:

 Merbau

 Sand Brown

 Light Walnut