VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

WOOZEN DF25

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 25 x 150 x 3,000 mm
 Công nghệ dập nổi: Mộc mạc
 Màu sắc:

 Cherry

 Oak

 Walnut