VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

6325

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Woven
 Tổng độ dày: 3.0/2.5 mm
 Kích thước:

 180 x 920 mm

 600 x 600 mm

 450 x 450 mm

 Lớp bảo vệ: 0.55/0.3 mm