VietNam Vietnam (VI)
https://maps.app.goo.gl/Hr21hSC1pKuhHwAg7

Cửa hàng ở Gia Lai

THẾ GIỚI BẾP

43 Phan Bội Châu, Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai.

###

###

###

###