VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Căn hộ cao cấp Sarina Condominium, Quận 2

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công phim dán nội thất LG Hausys
 Địa điểm: Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Bộ hệ cửa và tủ
 Vật liệu sử dụng: Phim dán nội thất (Interior film) LG mã EWES3