VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

CARPET EQF 9512-11


 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 6.0 mm
 Lớp bảo vệ: 1.0 mm
 Kích thước: 1.83 x 13 m
 Khối lượng 4,240 g/m²
Contact Me on messenger