VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

CP 93401-12/11


 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 2.6/3.2 mm
 Lớp bảo vệ: 0.5/0.7 mm
 Kích thước: 2 x 20 m
 Khối lượng 2,735/3,125 g/m²
Contact Me on messenger