VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

EW621 Antique Painted Wood

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Chiều dài: 122cm(48in)
 Chiều rộng:  50m(164ft)/cuộn
 Độ dày: 0.42mm