VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

G069 Sugar Sand

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước: 760 x 3680 mm
 Độ dày: 12 mm