VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Garnet WCS 1108

Tên sản phẩm: Garnet

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 1108

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 1108

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm

Contact Me on messenger