VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

GT1001-5

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Loại sàn: Gracia Tex
 Tổng độ dày: 0.45~0.58
 Cân nặng (g/m²): 400±0/05%
 Chiều rộng (g/m²): 1050
 Chiều ngang/chiều dài: 1/4 cuộn/Thùng