VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

IDEA FB86 CURIO

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước:

 2800 x 2070 mm

 Độ dày:

 18 mm