VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Indigo Blue WCS 1005

Tên sản phẩm: Indigo Blue

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 1005

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 1005

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm