VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Lemon Yellow WCS 1004

Tên sản phẩm: Lemon Yellow 

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 1004

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 1004

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm

Contact Me on messenger