VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

M426 Laviano

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước đặc biệt: 760 x 2680 mm 
 Độ dày: 12 mm