VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

M351 Milan

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 760 x 3680 mm 
 Độ dày: 12mm