VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

ML23

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Chiều rộng:

 122cm(48in)

 Chiều dài: 

 50m(164ft)/cuộn

 Độ dày:

 0.42mm